Zasady obowiązujące przy korzystaniu z witryny Rekosz SHOP!

  1. Każdy użytkownik tej witryny bierze na siebie pełną odpowiedzialność za korzystanie z usług na niej zawartych, tj.: zamawiania produktów (w tym za wybranie metody wysyłki i płatności), rejestracji i edycji swojego konta, podania poprawnych danych osobowych oraz akceptacji cen produktów i kosztów wysyłki.
  2. Każdy użytkownik tej witryny, dokonując zakupu produktu, wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych jedynie w zakresie niezbędnym do realizacji dokonania transakcji związanej z tym zakupem (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. „O ochronie danych osobowych” Dz.U. 2018 poz. 1000, wprowadzającą do stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).
  3. Zamawiający, po finalnym zatwierdzeniu zakupu, otrzyma na wskazany adres e-mail wiadomość, zawierającą wszystkie niezbędne dane transakcji.
  4. Do kosztów zamówionych towarów doliczana jest jedna, zryczałtowana opłata pocztowa w wysokości 15 zł.
  5. Przy wyborze opcji płatności przelewem bankowym zamawiający zobowiązany jest dokonać jej w terminie do 3 dni roboczych. W przeciwnym wypadku transakcja zostanie anulowana.
  6. Wszelką korespondencję dotyczącą działania tej witryny należy prowadzić korzystając z adresu – admin@rekosz.pl. Jeżeli korespondencja odnosi się do zawartej transakcji, to w temacie wiadomości e-mail należy podać numer tej transakcji.
  7. Zarządzający tą witryną nie bierze odpowiedzialności za ewentualne zniszczenie przesyłki przez podmiot doręczający.

KONTAKT

admin@rekosz.pl

501-688-711